D2946 laminate oak 7mm , AC3/31. Από €8,90/m2 Μόνο €6,50/m2!

D2946 laminate 7mm oak , AC3/31. Από €8,90/m2 Μόνο €6,50/m2! Τελευταία μέτρα: 11,98m2!

Posted in Πακέτα Προσφορών.