Δάπεδο laminate D2961

 D2961 laminate 8mm oak fine, AC4/32.  Μόνο €8,00/m2+ΦΠΑ 24%!!

 D2961 laminate 8mm oak fine, AC4/32. Από €12,90/m2 Μόνο €8,00/m2!Τελευταία μέτρα (27m2).

Posted in Πακέτα Προσφορών.