Ανακαίνιση σε γραφεία

Η ανακαίνιση έγινε με δάπεδο laminate 8mm, AC4/32 με αρμό!

Posted in Νέα.